om Uggleskogen

Uggleskogen är inte bara ett skönt och skyddat naturområde                  -  Natura 2000. Uggleskogen nyttjas flitigt även för en aktiv fritid. Uggleskogen är här också en symbol och ett namn för vad denna hemsida och portal leder till: Nyheter, Natur, Hembygd, Historia   och länkar till andra värdefulla hemsidor i vårt omtyckta Perstorp. Uggleskogen kan här enkelt leda vidare till hemsidor för bl a:

  1. Nyheter     :   Färska nyheter från främst flera dagstidningar.
  2. Hembygd  :   Hembygdsföreningar i närheten. +Skånes förbund.
  3. Natur          :   Naturskyddsföreningar lokalt och för Sverige.
  4. Historia     :   Kring gångna tider i vår närhet och i Skåne..
  5. Perstorp    :  Hemsida för främst Kommun och Bibliotek.

—————————————————————————-
I Sverige finns nära 4.100  Natura 2000-områden med en yta på drygt 6,5 miljoner hektar. Omkring 90 naturtyper och drygt 160 växt- och djurarter har pekats ut som särskilt skyddsvärda i vårt land.                      Mer än 200 av de skyddade områdena ligger i Skåne.

Mera om Natura 2000 [klicka på denna länk].

 

Kommentera